Lyžiarske stredisko Winter Park Martinky sa nachádza v Malej Fatre, priamo nad mestom Martin, v nadmorskej výške 1 150 – 1456 m n. m. Je známe výbornými lyžiarskymi traťami, nádhernou prírodou a výhľadom na všetky slovenské horstvá a na Martin.

Winter Park Martinky je stredisko, ktoré je na Slovensku unikátne množstvom prírodného snehu ale pre istotu sme pre vás umelé zasnežovanie vybudovali!

Winter Park Martinky je stredisko, ktoré má svoju históriu a tradíciu a nevzniklo zo dňa na deň na zelenej lúke. Kliknite si na sekciu história a presvedčte sa!

Winter Park Martinky je jedno z mála “mestských” lyžiarskych stredísk.

Lyžiari u nás nájdu upravené trate rôznych obtiažností a prírodný sneh po celú zimu. Stredisko poskytuje aj množstvo možností na turistiku a bežecké lyžovanie.

Ubytujte sa priamo v stredisku a strávte u nás nezabudnuteľné dni obklopení krásnou prírodou. Ponuku ubytovania v stredisku Winter Park Martinky a nájdete v sekcii ubytovanie.

Po celú zimu máme bohatú nádielku snehu, takže si môžete užiť lyžovačky do sýtosti. Všetkých vás srdečne pozývame na strávenie pekných chvíľ aktívneho oddychu na Martinských holiach v novobudovanom stredisku Winter Park Martinky.

Informácie o Winter Parku Martinky v kocke:

 • Winter Park Martinky sa nachádza v nadmorskej výške od 1 150 do 1456 m n. m.,
 • podľa kategorizácie lyžiarskych stredísk má zatiaľ tri hviezdičky, manažment strediska pracuje na jeho prekategorizácii na štyri hviezdičky,
 • vo Winter Parku Martinky je 6 dopravných zariadení, z toho jedna šesťsedačka,
 • vo Winter Parku Martinky je 12 kvalitne a denne upravovaných zjazdoviek,
 • parkovanie v lyžiarskom stredisku je priamo pod zjazdovkami a je bezplatné,
 • Winter Park Martinky ponúka špeciálne ceny pre rodiny s deťmi,
 • detský lyžiarsky vlek je pre deti do 12r. zadarmo,
 • v prípade úrazu vám pomoc poskytne Horská záchranná služba, s ktorou má lyžiarske stredisko zmluvu,
 • v stredisku je dostatočný počet bezplatných toaliet s teplou vodou,
 • rýchle občerstvenie nájdete v bufetoch na zjazdovkách a v apres-ski bare na zjazdovke “Flochova”,
 • teplé jedlá si môžete kúpiť v hoteloch a niektorých chatách na Martinských holiach,
 • pri zjazdovke Javorina nájdete skvelú SB & FS arénu,
 • v lyžiarskom stredisku je v prevádzke ski-servis, lyžiarska škola, snowboardová škola, lyžiarska škôlka a požičovňa lyží a snowboardov,
 • vo Winter Parku Martinky máte k dispozícii bezplatný Hot Spot – WiFi internetové pripojenie,
 • poskytujeme široké spektrum zliav pri kúpe skipasov (karty mládeže, skupiny, regionálne zľavy a podobne),
 • od roku 2008 noví investori začali na Martinských holiach systematicky investovať a postupne budujú stredisko európskeho významu.

BIELY KÓDEX

Pravidlá správania sa na lyžiarskej zjazdovke

 1. Jazdite opatrne a ohľaduplne a správajte sa tak, aby ste neohrozili zdravie alebo život alebo nespôsobili škodu sebe a inému.
 2. Na lyžiarsku zjazdovku vstupujte a po nej jazdite len na lyžiach! Pred vjazdom alebo križovaním zjazdovky sa presvedčte, či je dostatočne voľná, tak aby ste neohrozili seba ani iného lyžiara. Používajte lyžiarsku výstroj len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku a ktorá je zabezpečená proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskeho výstroja. Jazda bez poistných remeňov alebo bŕzd je neprípustná.
 3. Pri jazde si počínajte tak, aby ste neohrozovali seba  a svoje okolie. Rýchlosť jazdy prispôsobte svojim schopnostiam a možnostiam, terénnym a snehovým podmienkam ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej zjazdovke. Počas jazdy ovládajte rýchlosť tak, aby ste aj pred nepredvídanou prekážkou mohli zastaviť alebo sa jej vyhnúť.
 4. Predbiehať možno z ktorejkoľvek strany, vždy s dodržaním bezpečného odstupu, aby mal predbiehajúci lyžiar dostatočný priestor pre smer a spôsob svojej jazdy. Zodpovednosť za predbiehanie nesie predbiehajúci. Ak jazdíte oblúčikmi, ponechajte aspoň na ľavom okraji zjazdovky miesto pre tých, čo idú rýchlejšie.
 5. Ak vchádzate na lyžiarsku zjazdovku alebo po zastavení chcete opäť pokračovať v jazde, ste povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby ste neohrozili seba ani iného. Zastavujte vždy pri okraji. Ani po páde neostávajte ležať uprostred trate. Keď nemôžete pokračovať v jazde, vystupujte alebo zostupujte okrajom trate či svahu.
 6. Bezdôvodne nezastavujte a nestojte na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej zjazdovky. Ak spadnete, opustite takéto miesto čo najrýchlejšie.
 7. Dodržujte označenia lyžiarskych zjazdoviek a riaďte sa pokynmi informačných tabúľ umiestnených v lyžiarskom stredisku. Dbajte na pokyny Horskej záchrannej služby a rešpektujte výstrahy a značky na zjazdovke i v teréne.
 8. Pri úraze ste povinný poskytnúť pomoc a čo najskôr oznámiť úraz hociktorému pracovníkovi lyžiarskeho strediska alebo členovi Horskej záchrannej službe.
 9. V lyžiarskom stredisku Winter Park Martinky vykonávajú dozor zamestnanci lyžiarskeho strediska, ktorí majú právo kontrolovať lyžiarov a pri porušení pravidiel  a inak nevhodnom správaní sa na zjazdovke, sú oprávnení odobrať týmto lyžiarom lyžiarsky lístok bez nároku na náhradu.

Návštevný poriadok

Návštevníci lyžiarskeho strediska Winter Park Martinky sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto návštevného poriadku a riadiť sa pravidlami správania sa na lyžiarskej zjazdovke. V prípade porušenia poriadku a pravidiel môže byť návštevníkovi odobratý lyžiarsky lístok bez náhrady.

 1. Jazdite len po vyznačených lyžiarskych zjazdovkách, dodržiavajte pravidlá správania sa na lyžiarskej zjazdovke a označení na nej.
 2. Nevstupujte na zjazdovku, nelyžujte pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.
 3. Bezdôvodne nezastavujte uprostred lyžiarskej zjazdovky.
 4. Na lyžiarskej zjazdovke svojvoľne nestavajte slalomové trate, mostíky, mantinely a iné terénne prekážky.
 5. V snowboardovom parku jazdíte na vlastné riziko.
 6. Nejazdite na súkromných snežných skútroch.
 7. Riaďte sa pokynmi zamestnancov lyžiarskeho strediska a pokynmi Horskej záchrannej služby.
 8. Každý zistený úraz nahláste Horskej záchrannej službe alebo ktorémukoľvek zamestnancovi lyžiarskeho strediska.
 9. Umožnite prejazd Horskej záchrannej službe so skútrom a zvoznými prostriedkami.
 10. Na výzvu člena Horskej záchrannej služby alebo ktoréhokoľvek zamestnanca lyžiarskeho strediska, ste povinný predložiť preukaz totožnosti.
 11. Ak idete po zjazdovke pešo, kráčajte okrajom zjazdovej trate.
 12. V celom areáli dbajte na životné prostredie a neznečisťujte ho.
deti junior/senior dospelí
4 hodinový ** 11,00 € 13,50 € 16,00 €
popoludnie – predaj od 11:30 11,00 € 13,50 € 16,00 €
1 denný 14,00 € 17,00 € 20,00 €
1 denný rodinný (2+1)* 46,00 €
1 denný rodinný (2+2)* 52,00 €
2 denný 25,00 € 29,00 € 36,00 €
3 denný
4 denný
5 denný
6 denný
7 denný
Jednorázový 3,00 € 3,50 € 4,00 €

 

Skipasy sú neprenosné, platia iba pre jednu osobu.

Lyžiarske lístky sa vydávajú na čipových kartách. Záloha na kartu je 2 € a bude vrátená pri odovzdaní nepoškodenej a plne funkčnej karty v pokladni  alebo v automate na čipové karty.

ZDARMA:

 • deti do 6 rokov (narodené od 1.1.2011) len v sprievode rodiča s platným skipasom (predloženie karty poistenca dieťaťa)
 • detský vlek – len pre deti do 12 rokov

*1 denný rodinný lístok (2 rodičia + 1 alebo 2 deti)

 • podmienkou predaja sú zhodné priezviská resp. zhodné bydlisko rodiny, predloženie OP rodičov a preukazov poistenca detí, deti musia spĺnať podmienku zľavy na dieťa
 • deti musia spĺňať podmienku dátumu narodenia od 1.1.2005 do 31.12.2010
 • bez predloženia dokladov nie je možné lístky vydať
 • na tieto lístky sa neposkytujú ďaľšie zľavy

**4 hodinový lístok  – je neprenosný a platí 4 hodiny za sebou od prvého prechodu turniketom. Platnosť končí po uplynutí času alebo skončením prevádzkovej doby v stredisku v daný deň.

Zľavy:
Deti – zľavu môžu využívať len deti od dátumu narodenia 1.1.2005 do 31.12.2010. Pri zakúpení lístka sú povinné predložiť kartu poistenca.
Junior – zľavu môžu využívať osoby narodené od 1.1.1999 do 31.12.2004 a držitelia kariet EURO 26, preukazom ISIC, ITIC a ZŤP. Pri zakúpení sú povinní predložiť ID kartu resp. OP.
Senior – zľavu môžu využívať osoby do dátumu narodenia 31.12.1956. Pri zakúpení lístka sú povinné predložiť OP.
Región – platí na 1denný lístok dospelý po predložení OP s trvalým pobytom v meste Martin a 1denný zľavnený detský lístok po predložení karty poistenca. Poskytnutá regionálna zľava je 10% v dňoch pondelok – piatok. Zľava sa neposkytuje počas TOP sezóny.
Skupiny nad 20 osôb  – zľava 5% z ceny lístkov alebo 21. osoba zadarmo po predložení menného zoznamu a občianskych preukazov alebo kariet poistencov detí. Zľava platí pri kúpe najmenej 20 rovnakých lístkov (s rovnakou dĺžkou platnosti, rovnakým začiatočným dátumom lístka).Skupinové lístky kupuje a platí jedna osoba (vedúci skupiny). Uplatnenie zľavy prosíme nahlásiť v pokladni deň vopred.

Ak v tomto cenníku nie je uvedené inak, zľavy nie je možné spájať a neplatia na rodinné a sezónne lístky. Ceny po zľave sa zaokrúhľujú na 0,50 € smerom nahor.

Pri zľavnených lístkoch a sezónnych lístkoch je nutné sa preukázať pri nákupe alebo na základe výzvy kontroly platným OP resp. ID kartou, prípadne podľa typu zľavy EURO kartou mládeže, preukazom ITIC, ISIC, ZŤP.

V prípade nerešpektovania pravidiel uvedených v tomto cenníku prevádzkovateľ lístok odoberie alebo znehodnotí.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny.
Všetky lístky sú neprenosné.

Cena lyžiarskeho lístka zahŕňa poistenie zásahu Horskej záchranej služby, ktorá je našim zmluvným partnerom. Prípadné úrazy hláste obsluhe vleku alebo Horskej záchrannej službe. 

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich prevádzku všetkých dopravných zariadení prevádzkovateľ môže vydať náhradné lístky na iný ľubovoľný termín v sezóne, ak nie je v prevádzke len niektoré z dopravných zariadení náhradu neposkytujeme. Finančná náhrada sa za lístok neposkytuje.

UPOZORNENIE:
Prvým prechodom cez turniket je vyhotovená prvá fotografia zákazníka a skipas sa stáva neprenosným. Zároveň prvým prechodom cez turniket zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov.
Každý zákazník je monitorovaný systémom. Po zistení použitia skipasu druhou osobou, bude skipas trvalo ZABLOKOVANÝ, bez nároku na náhradu.

Kontakt na stredisko:

Nadmorská výška: 1150 – 1440 m n.m.

GPS súradnice:
šírka: 49°5’38.16″N
dĺžka: 18°50’1.62″E

M. R. Štefánika 6, 036 01 Martin

Otváracie hodiny:

Pondelok – nedeľa
08:30 – 15:30